Plan Rozwoju Eksportu

Pierwszym krokiem ku skutecznym działaniom eksportowym jest stworzenie dobrego Planu Rozwoju Eksportu. Eksperci współpracujący z naszą firmą stworzyli już dziesiątki takich dokumentów, dla firm które skutecznie rozwinęły swoją działalność proeksportową na rynkach zarówno europejskich jak i azjatyckich.

 

Planu Rozwoju Eksportu jest dokumentem bardzo złożonym, w skład którego wchodzą m.in. następujące elementy:

 

  1. Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
  2. Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa
  3. Prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa poprzez działania eksportowe
  4. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji strategii eksportu wg § 45 ust.2 rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na wskazanych rynkach docelowych
  6. Analiza konkurencyjności produktu na wybranych rynkach
  7. Analiza SWOT
  8. Harmonogram wdrażania strategii eksportu
  9. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do realizacji strategii

Plan rozwoju eksportu jest pierwszym działaniem, jakie trzeba wykonać w  celu otrzymania dalszego dofinansowania na rozwój proeksportowy. Przedsiębiorca współpracujący z naszą firmą dostaje kompleksowe opracowanie potrzebnej dokumentacji do realizacji działań promocyjnych oraz pełne wsparcie przy dalszych działaniach związanych z projektem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:  22 818 00 23