Pozyskiwanie funduszy

W latach 2012-2015  zrealizowaliśmy działania w ponad 30 krajach w różnych zakątkach świata dla kilkuset przedsiębiorców. Prawie 80 proc. firm skorzystało z naszego wsparcia przy pisaniu wniosków o dofinansowanie, dzięki czemu uzyskały zwrot środków kwalifikowanych do 80 proc. Naszą mocną stroną jest skuteczność przy pisaniu wniosków oraz kompleksowość – nie zostawiamy przedsiębiorcy bez wsparcia na żadnym etapie w trakcie trwania programu, wspieramy go od momentu napisania wniosku aż po rozliczenie.

 

W ramach realizacji działań proeksportowych oferujemy:

 1. Pozyskanie środków na działania eksportowe
 2. Obsługę prawną, opiekę nad przebiegiem rozpatrywania wniosków, doradztwo
  eksportowe
 3. Doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów formalno-prawnych
  umożliwiających wejście na dany rynek zagraniczny
 4. Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu
 5. Przygotowanie merytoryczne wyjazdowej misji gospodarczej: organizacja spotkań z instytucjami zagranicznymi oraz instytucjami wspierającymi biznes
 6. Indywidualny dobór partnerów inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi,
  doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych
 7. Stworzenie harmonogramu spotkań biznesowych – wsparcie w trakcie całego wydarzenia: przed targami kontakt z wybranymi firmami, wsparcie aktywności firmy w trakcie targów
 8. Pełna organizacja stoisk targowych
 9. Profesjonalne przygotowanie firmy do udziału w misji lub targach zagranicznych –
  zapewnienie pełnej logistyki, obsługa otoczenia formalno-prawnego związanego z wejściem na dany rynek zagraniczny
 10. Działania promocyjne – e-marketing, działania bezpośrednie, wsparcie w lokalnych
  mediach, przygotowanie materiałów reklamowych
 11. Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych
 12. Dokumentacja działań oraz rozliczenie zgodnie z wymogami programu każdego wydarzenia